Polityka prywatności

Informujemy Cię, że w przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dostępną pod adresem www.digitaldentaleducation.eu, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DIGITAL DENTAL EDUCATION PAWEŁ SZUBA-PASZKIEWICZ, adres siedziby: Polanica-Zdrój, ul. Łąkowa 16, 57-320 Polanica Zdrój, numer telefonu: +48 792-554-335, adres email: marcelina@digitaldentaleducation.eu

Jak możesz się skontaktować z Administratorem?

Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

 • listownie, wysyłając przesyłkę na adres Administratora – ul. Łąkowa 16, 57-320 Polanica Zdrój,
 • pocztą elektroniczną na adres: marcelina@digitaldentaleducation.eu
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 792-554-335.

Na jakie podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej i naszych profili w mediach społecznościowych, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Jest to głownie zależne od tego, z jakich funkcjonalności strony korzystasz i w jakie interakcje z nami wchodzisz. Poniżej opisujemy poszczególne czynności przetwarzania danych.

1) Wizyta na naszej stronie internetowej

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz, dane o systemie operacyjnym, dane o dostawcy usługi dostępu do Internetu czy też dane statystyczne dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej.

Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej posiadamy rozwiązania służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i tworzenia statystyk w tym zakresie. Opierają się one o usługę Google Analytics.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Nasz prawnie uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony, zbieraniu danych statystycznych czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji.

2) Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie internetowej

W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Dotyczy to również sytuacji gdy zostawiasz na stronie internetowej swój numer telefonu, abyśmy mogli do Ciebie oddzwonić..

Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt
z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych
w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) oraz lit a) Rozporządzenia rozumiana jako Twoja zgoda będąca dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym
w formie wyraźnego działania potwierdzającego (wpisanie danych w pola kontaktowe, przyzwoliłaś/eś na przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych (wciśnięcie przycisku PRZEŚLIJ).

3) Prowadzenie działań marketingowych

W związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej oraz naszych profili w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, możemy kierować do użytkowników płatne reklamy. Robimy to przy wykorzystaniu takich usług jak Google Ads czy Facebook, w tym Facebook Piksel. Reklamy mogą być kierowane w oparciu o ogólne informacje, które są zbierane przez dostawców wskazanych powyżej usług, takich jak miejsce zamieszkania czy też fakt wcześniejszego odwiedzenia naszej strony internetowej lub naszego fanpage w mediach społecznościowych. Nie wykorzystujemy szczegółowych informacji dotyczących Twojej osoby w celu kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych i nie przetwarzamy danych w taki sposób aby mogło to powodować zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub istotnie wpływać na Twoją osobę.

Wyświetlanie komunikatów marketingowych, w tym reklam stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

4) Zapisanie się na listę mailingową

Jeżeli zapisujesz się na naszą listę mailingową, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Twoja zgoda. Konsekwentnie, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

5) Odwiedzanie naszych profili w mediach społecznościowych

Posiadamy fanpage w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram. Jeżeli odwiedzasz te profile, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe. Dzieje się to również w związku np. z zostawianiem polubień czy komentarzy pod naszymi wpisami lub pisaniu do nas wiadomości prywatnych. W tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator, a prawną podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tzn. konieczność przetwarzania danych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Tym samym, podstawą do przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe, które są przetwarzane w ramach Facebooka lub Instagrama są również przetwarzane przez Facebook Ireland Limited i spółki powiązane – działają one w tym zakresie jako odrębny administrator danych osobowych. Jeżeli chcesz wykonywać swoje prawa, które wynikają z przepisów Rozporządzenia, możesz zwrócić się w tym zakresie do nas lub bezpośrednio do Facebooka – jeśli zwrócisz się do nas, poinformujemy Cię o tych informacjach, do których mamy dostęp, a dodatkowo możemy wesprzeć Cię w przekazaniu Twojego pytania bezpośrednio do Facebooka.

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingu strony internetowej.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, możemy przekazać Twoje dane osobowe do:

 • Google Ireland Limited – podmiot ten ma dostęp do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz wyświetlaniem reklam w ramach wyszukiwarki Google. Podmiot ten jest spółką zależną od Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
 • Facebook Ireland Limited – podmiot ten przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzaniem naszego fanpage na Facebooku, Instagramie lub kontaktowaniu się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger. Podmiot ten jest spółką zależną od Facebook Inc z siedzibą w Kalifornii, USA. Ewentualne przekazanie danych osobowych do USA może odbywać się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy, której wzór został zaakceptowany przez Komisję Europejską,
 • Podmiotu, który obsługuje w ramach naszej strony internetowej wtyczkę aplikacji Messenger lub możliwość pozostawienia numeru telefonu abyśmy później do Ciebie oddzwonili –Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu,
 • Podmiotu, który świadcz na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej – jeśli zdecydujesz się na przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skorzystasz formularza kontaktowego, dane zawarte w wiadomości mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu usług tego podmiotu.

Czas przechowywania danych osobowych

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że:

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, skontaktowała z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób,
 3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych to, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,
 4. jeżeli jesteś osobą, która odwiedziła nasz profil w mediach społecznościowych, pozostawiła polubienie lub komentarz pod wpisem w ramach mediów społecznościowych lub napisała do nas przez aplikację Messenger, przetwarzamy Twoje dane tak długo jak długo istnieje nasz profil w ramach danego portalu społecznościowego, nie dłużej jednak niż przez czas gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji opartego na profilowaniu. Ewentualne kierowanie reklam za pośrednictwem portali społecznościowych może opiera się wyłącznie na ogólnych kryteriach i nie łączy się z podejmowaniem decyzji.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo  urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików cookies.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W takim wypadku nie dojdzie jednak do zapisania plików cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.